Statistika: Eluruumide kasutuslubade arv suurenes aastaga üle kahe korra

Statistikaameti andmetel sai 2015 III kvartalis Eestis kasutusloa 983 eluruumi. Tegemist on viimase viie aasta ühe kõige kõrgema näitajaga, mis ületab aastatagust kasutuslubade arvu rohkem kui kahekordselt. Valminud eluruumide pind oli samal ajal 98 600 m². See on eelmise aasta näitajast 81% enam.

Eelnevad numbrid ütlevad, et elamispindade arendusturg on aktiivne. Aktiivsuse taga on korterite arendamine, kus ühepereelamute või ridaelamutega võrreldes on pinnad väiksemad. Sellest on tingitud eluruumide pindala väiksem juurdekasv.

Arvestades hoogsat eluruumide ehituslubade väljastamist ja jätkuvat uute projektide ehitamisega reaalset alustamist pole keeruline prognoosida, et kasutuslubade arv jätkab eelolevate kvartalite jooksul tempokat kasvu.

Valminud-eluruumide-arv-ja-pindkasutusloa-saanud-eluruumide-keskmine-pind

Leave a Reply